Baan Talay - Thungwualaen

บ้านทะเล ทุ่งวัวแล่นเราให้บริการห้องพัก
ที่ได้มาตรฐาน สะอาด สะดวก สบาย
หลายรูปแบบ ให้คุณได้สัมผัสกับ

- ห้องครอบครัวจำนวน 2 ห้อง
ห้องชมทะเล 3 ห้อง(sea view)

- ห้องมาตรฐาน 2 ห้องและ
ห้องมาตรฐานชั้นล่างอีก 2 ห้อง (garden view)

อ่านต่อทั้งหมด >>